Saters- en Bacchantengilde Geel

Logo

Openingsuren

Het gildelokaal is open voor alle leden: iedere vrijdagavond van 19u30 tot 24u.
De winkel is open voor alle leden: iedere vrijdagavond van 19u30 tot 22u.

Lidgeld 2021

In het VAW-magazine van oktober-november-december 2020 wordt gemeld dat het lidgeld van VAW-nationaal voor 2021 verminderd wordt tot 6€, en daarom zullen ook andere gildes hun lidgeld aanpassen.
Voor VAW-Geel hebben de bestuursleden besloten om een bedrag van 20€ te vragen voor een volledig lidmaatschap voor volgend jaar.
Indien men als volledig lid aangesloten is bij een andere VAW-gilde, dan wordt men voor 10€ administratief bijlid van VAW-Geel.
Dit kan door overschrijving op rekening IBAN BE20 8600 0769 9556 en BICcode NICABEBB van Saters en Bacchanten, Aardseweg 196, 2440 GEEL vóór einde december 2020.

Daarvoor krijgt men:

Indien als volledig lid aangesloten bij een andere VAW-gilde, dan wordt men voor € 10,00 (minimaal, mag uiteraard meer zijn) administratief bijlid.

Dit kan door overschrijving op rekening IBAN BE20 8600 0769 9556 en BICcode NICABEBB van Saters en Bacchanten, Aardseweg 196, 2440 GEEL vóór einde december 2020.
Indien je adres, telefoonnummer of e-mail veranderde, zorg ook dat het gemeld wordt aan Eddy@VAW-Geel.be , zodat onze administratie correct kan blijven verlopen.

Verbond Amateur Wijn- en Biermakers vzw

Saters- en Bacchantengilde Geel
Sasachtweg 6
2440 GEEL

Home