Saters- en Bacchantengilde Geel

Logo

Openingsuren

Het gildelokaal is open voor alle leden: iedere vrijdagavond van 19u30 tot 24u.
De winkel is open voor alle leden: iedere vrijdagavond van 19u30 tot 22u.

Lidgeld 2023

Een lidmaatschap start op 1/1 en loopt tot 31/12 van het jaar.
Je kan lidgeld voor het lopende jaar betalen tot 30/6, dan worden alle administratieve taken normaal uitgevoerd.
Betaal je lidgeld na 1/7 dan geldt dit voor het volgende kalenderjaar, dus bijvoorbeeld betaald in juli 2022, is het lidgeld voor 2023.
Vanaf Nieuwjaaar 2023 gaat verzekering, ledenboekje VAW-Magazine, ... van start.
Wel krijg je als neiuw lid de ledenbrief van VAW-Geel al toegestuurd trimestrieel, dus die van okt-dec 2022 zou je in september moeten ontvangen.
Uiteraard kan je hier op de website van VAW-Geel.be ook kijken naar activiteiten, of op Facebook zoeken naar Saters en Bacchantengilde Geel.
Voor VAW-Geel hebben de bestuursleden besloten om een bedrag van 25€ te vragen voor een volledig lidmaatschap voor volgend jaar.
Indien men als volledig lid aangesloten is bij een andere VAW-gilde, dan wordt men voor 10€ administratief bijlid van VAW-Geel.
Dit kan door overschrijving op rekening IBAN BE38 7370 6294 6272 van Saters en Bacchanten, Aardseweg 196, 2440 GEEL vóór einde december 2022.

Daarvoor krijgt men:

Indien als volledig lid aangesloten bij een andere VAW-gilde, dan wordt men voor € 10,00 (minimaal, mag uiteraard meer zijn) administratief bijlid.

Dit kan door overschrijving op rekening IBAN BE38 7370 6294 6272 van Saters en Bacchanten, Aardseweg 196, 2440 GEEL vóór einde december 2022.
Indien je adres, telefoonnummer of e-mail veranderde, zorg ook dat het gemeld wordt aan Eddy@VAW-Geel.be , zodat onze administratie correct kan blijven verlopen.

Verbond Amateur Wijn- en Biermakers vzw

Saters- en Bacchantengilde Geel
Sasachtweg 6
2440 GEEL

Home